Gertjan Lind

Gert-Jan Lind is psychotherapeut, adviseur en interimmanager. Hij is het grootste gedeelte van zijn tijd werkzaam in universiteiten, gezondheidszorg in brede zin (GGZ, ziekenhuizen, V&V) en bij diverse banken. Coaching en psychotherapie zijn twee elkaar overlappende gebieden, evenals interimmanagement en advisering.
In zijn therapie en coaching is hij directief en mikt hij op het vergroten van inzicht. Als adviseur en manager zorgt hij er voor dat (financiële) stuurinformatie gebruikt wordt door de mensen die dat normaal niet doen. Daarmee ontstaat meestal meer draagvlak om zaken aan te passen.
In zijn contactlegging is hij soepel, gemakkelijk, informeel en in staat op alle niveaus snel in te voegen. Hij kan mensen aan zich binden en heeft geen moeite met autoriteit.


LinkedIn

Gertjan Lind