Harry Vink

Zijn kracht zit in een snelle, heldere analyse waarbij hij confrontaties niet uit de weg gaat en hij praktische oplossingen weet aan te dragen. Door zijn uitgebreide kennis en ervaring in het werken met ingewikkelde systemen wordt hij veel gevraagd bij conflictsituaties, samenwerkingsproblemen en coaching van eenvoudige tot complexe casuïstiek. Kerneigenschappen van Harry als coach zijn: snel doordringen tot de kern, humor en een sterk relativeringsvermogen.


Harry studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich als kinder- en jeugdpsychiater, systeem- en partnerrelatietherapeut. Hij is werkzaam binnen zijn eigen (kinder)psychiatrische praktijk en doet advies- en onderzoekswerk binnen de jeugdhulpverlening, GGZ-instellingen en gemeenten. Vanaf 2000 is hij tevens werkzaam als organisatie adviseur. Coaching van uiteenlopende problematiek, begeleiding bij conflicten, intervisies, trainingen en werkconferenties zijn de terreinen waarop hij werkzaam is.


LinkedIn

Harry Vink