drs. G.J. Lind (Gert-Jan) is psychotherapeut en specialiseerde zich in cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie. Tot 1990 werkte als hoofd van een gezinskliniek. Sinds 1990 is hij werkzaam als organisatie adviseur, sinds 1993 vanuit zijn eigen bureau, en als partner bij Aequo in 2007. Als directeur heeft hij enige jaren een kenniscentrum geleid op het gebied van psychische klachten in de arbeidssituatie. In zijn denken en werken staat de mens, als individu of deel uit makend van een groep, centraal.
gjlind@aequo.org

drs. H.J.F. Vink (Harry) specialiseerde zich als kinder- en jeugdpsychiater. Ook heeft hij zich toegelegd op systeemtherapie en partnerrelatietherapie. Hij is werkzaam binnen zijn eigen psychiatrische praktijk en doet advies- en onderzoekswerk binnen de jeugdhulpverlening, GGZ-instellingen en gemeenten. Coaching van uiteenlopende problematiek, begeleiding bij conflicten, intervisies, trainingen en werkconferenties zijn de terreinen waarop hij werkzaam is. Sinds 2009 is hij partner bij Aequo
hjfvink@aequo.org

  1. drs. P.H.J. Suijker (Peter) heeft zich gespecialiseerd in integratieve psychotherapie. Hij werkt ruim 20 jaar voor verschillende organisaties (zie referenties). Als coach/therapeut begeleidt hij mensen bij persoonlijke en relationele problemen; bijv. bij stress/burn-out, conflicten en rouwverwerking in relatie of werk, veranderingen in levensfase en loopbaan, omgaan met (faal)angst, agressie, verdriet, eenzaamheid. Sinds 2007 is hij partner bij Aequo.
    psuijker@aequo.org