Als het in uw leven niet (meer) gaat zoals u wilt, kan het zinvol zijn om daarover met iemand buiten uw werk- of privéomgeving te spreken. Met iemand die deskundig is en geen belang heeft. In vertrouwen. Met aandacht voor uw probleem en gericht op de oplossing daarvan.

In onze praktijk begeleiden wij mensen bij onder meer de volgende vragen:
- als u uw effectiviteit en invloed in uw werk wil vergroten,
- als u opnieuw uw punt op de horizon wil zetten,
- als u weer de regie wil krijgen over wat u nastreeft,
- als u zich in een ingewikkeld (politiek, emotioneel) veld bevindt,
- als u merkt steeds voor iets weg te lopen,
- als u aan het vastlopen of vastgelopen bent,
- als u merkt dat er spanningen zitten in uw relatie(s),
- als uw werk-privé balans uit evenwicht is,
- als u het gevoel heeft dat er meer in u zit,
- als u zich ondergewaardeerd of ongezien voelt,
- als u gestresst, angstig, somber, boos of verdrietig bent.

Om te beoordelen hoe uw vraag het best aangepakt kan worden en of wij u daarbij kunnen ondersteunen, neemt u dan contact op voor een oriënterend gesprek. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wij begeleiden zowel particulieren als werknemers.