Organisatie ontwikkeling

Onze adviseurs beschikken over ruime ervaring als organisatie-adviseur, projectleider en interim-manager. We hebben door de jaren heen veel besturen en directies kunnen helpen met het bedenken en invoeren van veranderingen. Omdat we niet alleen oog hebben voor wat zakelijk gezien bereikt moet worden, maar ook rekening houden met de irrationele dimensie in organisaties: de sociaal-politieke werkelijkheid die evenzo bepalend is voor succes.

Conflictbegeleiding

Een directie die op gespannen voet staat met de ondernemingsgraad. Een hoogleraar die niet weet om te gaan met een medewerker. De afdeling Anesthesie die een conflict heeft met de afdeling Chirurgie. Conflicten die soms al jaren slepen en niet langer onopgelost kunnen blijven. Aequo wordt regelmatig gevraagd in dit soort situaties om zorgvuldig en snel onderzoek te doen en advies te geven. Met oog voor organisatie- en persoonlijke belangen.

Adres

Postadres: Stadionplein 37-I, 1076 CH Amsterdam

020-3621520

KvK 30266688  

BTW 821041629B01  

Bank NL 05 INGB 0006 0838 67