Organisatie ontwikkeling

Onze adviseurs beschikken over ruime ervaring als organisatie-adviseur, projectleider en interim-manager. We hebben door de jaren heen veel besturen en directies kunnen helpen met het bedenken en invoeren van veranderingen. Omdat we niet alleen oog hebben voor wat zakelijk gezien bereikt moet worden, maar ook rekening houden met de irrationele dimensie in organisaties: de sociaal-politieke werkelijkheid die evenzo bepalend is voor succes.

HRM en organisatieadvies

Adviseurs van Aequo hebben als HRM manager of adviseur ruime ervaring met de begeleiding van uiteenlopende personeels- en organisatievraagstukken. We worden regelmatig gevraagd bij het ontwikkelen en implementeren van HRM beleid. Ook ondersteunen we u als organisatieadviseur bij het formuleren van visie en strategie en de daarbij horende besturingsfilosofie, organisatiestructuur en – cultuur.

Adres

Postadres: Stadionplein 37-I, 1076 CH Amsterdam

020-3621520

KvK 30266688  

BTW 821041629B01  

Bank NL 05 INGB 0006 0838 67