Persoonlijke ontwikkeling

Aequo begeleidt medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dat kan gaan over het vergroten van de eigen effectiviteit of over werken binnen een politiek krachtenveld zonder je authenticiteit te verliezen. Ook ondersteunen wij medewerkers met loopbaanvraagstukken en voeren we in opdracht van organisaties potentieelbeoordelingen uit, individueel of in de vorm van groepsassessments. Met als uiteindelijk doel dat medewerkers weer effectief en met plezier aan het werk zijn.

Coaching en intervisie

Stilstand is achteruitgang, wordt wel gezegd. Het is soms nodig om pas op de plaats te maken en te beoordelen hoe goed het gaat. Om uiteindelijk weer te weten waar je naar toe wil, waar de vooruitgang ligt. Wij staan regelmatig naast mensen als coach, of in groepen als intervisor, en zorgen ervoor dat zij weer de regie krijgen over wat zij écht belangrijk vinden en ambiëren. Per saldo komt dat ook de organisatie ten goede.

Adres

Postadres: Stadionplein 37-I, 1076 CH Amsterdam

020-3621520

KvK 30266688  

BTW 821041629B01  

Bank NL 05 INGB 0006 0838 67