Persoonlijke ontwikkeling

Aequo begeleidt medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dat kan gaan over het vergroten van de eigen effectiviteit of over werken binnen een politiek krachtenveld zonder je authenticiteit te verliezen. Ook ondersteunen wij medewerkers met loopbaanvraagstukken en voeren we in opdracht van organisaties potentieelbeoordelingen uit, individueel of in de vorm van groepsassessments. Met als uiteindelijk doel dat medewerkers weer effectief en met plezier aan het werk zijn.

Persoonsonderzoeken

Aequo werkt met een onderzoeksmethode voor het onafhankelijk en deskundig beoordelen van (toekomstige) leidinggevenden. De persoonlijkheid van de leidinggevende staat daarin centraal. Naast kennis en kunde zijn de kwaliteit en het ontwikkelingspotentieel van de persoonlijkheid belangrijke maatstaven voor geschiktheid. Dat geldt vooral op het niveau van hoger management. Onze methode is gebaseerd op ruim vijftien jaar ervaring met het beoordelen van (top)managers en managing professionals, zowel voor selectie als voor potentieelontwikkeling. Het persoonsonderzoek wordt regelmatig ingezet als start van een leiderschapsprogramma.

Adres

Postadres: Stadionplein 37-I, 1076 CH Amsterdam

020-3621520

KvK 30266688  

BTW 821041629B01  

Bank NL 05 INGB 0006 0838 67