Markten

Goede doelen organisaties

Door het wegvallen van traditionele subsidies voor goede doelen organisaties moeten zij snijden in de bedrijfskosten en zoeken naar nieuwe manieren van fondsenwerving. De toenemende concurrentie van kleinschalige particuliere initiatieven zet de markt verder onder druk. De samenleving vraagt bovendien om een heldere verantwoording ten aanzien van het bestede geld. Deze ontwikkeling stelt andere eisen aan goede doelen organisaties en vooral ook aan de mensen die er werken. Externe oriëntatie, resultaatgerichtheid en transparantie zijn daarbij de sleutelwoorden. Aequo heeft ervaring in de sector en ondersteunt het management en de medewerkers bij het realiseren van de gewenste verandering.

Adres

Postadres: Stadionplein 37-I, 1076 CH Amsterdam

020-3621520

KvK 30266688  

BTW 821041629B01  

Bank NL 05 INGB 0006 0838 67