Markten

Primair en voortgezet onderwijs

Het onderwijs is een sector in beweging. Op de agenda van de Inspectie staan punten op het vlak van onderwijs, personeel en organisatie. Terwijl bezuinigingen worden doorgevoerd komt de lat steeds hoger te liggen. Het primair en voortgezet onderwijs worden steeds meer ter verantwoording geroepen over de onderwijskwaliteit en behaalde resultaten. Niet alleen verticale verantwoording richting de Inspectie, maar ook de horizontale verantwoording (horizontale dialoog) van scholen naar hun omgeving is in het vizier. Dat heeft gevolgen voor scholen. Aequo helpt besturen en schoolleidingen om eigen keuzes te maken en de organisatie zo in te richten dat de school en de medewerkers hun ambities realiseren.

 

Adres

Postadres: Stadionplein 37-I, 1076 CH Amsterdam

020-3621520

KvK 30266688  

BTW 821041629B01  

Bank NL 05 INGB 0006 0838 67