Markten

Universiteiten en hoger beroepsonderwijs

Toegenomen maatschappelijke druk op verhoging van efficiëntie, transparantie en verantwoording afleggen maakt dat er in universiteiten en hogescholen steeds meer ‘gemanaged’ moet worden. Ook op organisatorisch en vakinhoudelijk vlak neemt het belang van samenwerking toe en worden onderwijs- en onderzoeksgroepen groter. Daardoor wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op de leiderschapskwaliteiten van onderzoekers en docenten. De adviseurs van Aequo zijn al 20 jaar actief op dit terrein.

Adres

Postadres: Stadionplein 37-I, 1076 CH Amsterdam

020-3621520

KvK 30266688  

BTW 821041629B01  

Bank NL 05 INGB 0006 0838 67