Markten

Zorg en Welzijn

Organisaties in de zorg- en welzijnsector moeten hun kwaliteit en resultaten meetbaar maken. Daarnaast wordt de marktwerking door subsidiegevers en verzekeraars steeds meer gestimuleerd. De klanten op hun beurt willen de menselijk maat ervaren. Zij willen deskundig en respectvol behandeld worden en regie over hun eigen leven voeren. Het managen van zorg- en welzijnsorganisaties betekent dan ook continu balanceren tussen de behoeften van de klant enerzijds en het efficiënt leveren van de diensten door de organisatie anderzijds. Aequo ondersteunt daarbij Raden van Bestuur, directeuren, managers en (managing) professionals. Als adviseur, procesbegeleider en (team)coach.

Adres

Postadres: Stadionplein 37-I, 1076 CH Amsterdam

020-3621520

KvK 30266688  

BTW 821041629B01  

Bank NL 05 INGB 0006 0838 67